Danh mục quy trình làm việc của Phòng Đào tạo

2806 28/08/2021 20:32 CH ADMIN

DANH MỤC QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG ĐÀO TẠOTT

Tên quy trình

Mã quy trình

Tải về

1

Quy trình tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy

QT.01/ĐT

Download

2

Quy trình tổ chức nhập học

QT.02/ĐT

Download

3

Quy trình xây dựng chương trình đào tạo

QT.03/ĐT

Download

4

Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo

QT.04/ĐT

Download

5

Quy trình khen thưởng học sinh

QT.05/ĐT

Download

6

Quy trình kỷ luật học sinh

QT.06/ĐT

Download

7

Quy trình xin chuyển ngành đào tạo

QT.07/ĐT

Download

8

Quy trình sửa điểm trong phần mềm quản lý đào tạo

QT.08/ĐT

Download

9

Quy trình xin chuyển trường

QT.09/ĐT

Download

10

Quy trình xét học bổng

QT.10/ĐT

Download

11

Quy trình cấp lại văn bằng, bảng điểm

QT.11/ĐT

Download

12

Quy trình xếp loại rèn luyện

QT.12/ĐT

Download

13

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp

QT.13/ĐT

Download

14

Quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp

QT.14/ĐT

DownloadCác bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn