Danh sách học sinh có các học phần được miễn học miễn thi Khóa 36

695 04/10/2019 21:03 CH Nguyễn Huỳnh Huy

Danh sách học sinh có các học phần được miễn học miễn thi Khóa 36


Lưu ý: Học sinh phải bổ sung đầy đủ hồ sơ mới đủ điều kiện được xét tuyển vào hệ đào tạo 1 năm, và xét miễn học các môn học Tất cả giấy tờ bổ sung phải có công chứng Hạn cuối bổ sung: 23/9/2019