Quy chế tuyển sinh Trung cấp năm 2020

158 04/06/2020 16:11 CH ADMIN

QUY CHẾ

Tuyển sinh trung cấp năm học 2020 – 2021

của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TCKT ngày 07 tháng 02 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; phương thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào; lệ phí tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thưởng, kỷ luật trong công tác tuyển sinh.

2. Quy chế này áp dụng cho công tác tuyển sinh hệ trung cấp tại Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa năm học 2020 - 2021.

Chương II

TỔ CHỨC TUYỂN SINH

Điều 2. Ngành, nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2020 - 2021, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tuyển sinh các ngành nghề sau đây:

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Trong ngân sách

Ngoài ngân sách

1

Kế toán doanh nghiệp

5340302

35

50

2

Quản lý và kinh doanh du lịch

5340421

75

 

3

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

5810205

100

 

4

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

80

 

5

Lâm sinh

5620202

25

 

6

Công nghệ thông tin

5480202

60

 

7

Điện công nghiệp và dân dụng

5520222

25

 

Tổng cộng

400

50

 

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh

a) Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp:

- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại Điểm a điều này;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;

- Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở THCS, THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học.

Điều 4. Phương thức, hình thức tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh:

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Điểm trúng tuyển tính theo kết quả học bạ lớp cuối khóa của người học ở THCS hoặc THPT, cụ thể như sau:

a) Đối tượng đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT: Điểm môn Toán và môn Văn của năm cuối cấp.

b) Đối tượng hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp: Điểm môn Toán và môn Văn của lớp 12.

c) Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực tối đa không quá 2 điểm.

d) Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Văn + Điểm ưu tiên.

2. Hình thức đăng ký tuyển sinh:

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận đăng ký tuyển sinh theo hai hình thức là đăng ký trực tuyến và đăng ký trực tiếp tại trường.

a) Đăng ký trực tuyến: Thí sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại website http://tcktkhanhhoa.edu.vn

b) Đăng ký trực tiếp tại trường: Thí sinh chuẩn bị các hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, số 79 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng.

a) Đối tượng tuyển thẳng:

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, CSTĐ toàn quốc;

- Thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia. Thời hạn được tính để tuyển thẳng không quá 3 năm kể từ ngày đạt giải đến đăng ký dự tuyển sinh;

- Thí sinh là thành viên trong các đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic quốc tế. Nếu chưa tốt nghiệp THCS, THPT sẽ được bảo lưu xem xét sau khi tốt nghiệp;

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người là liệt sỹ; có bố và mẹ là thương binh, bệnh binh mà một trong hai người bị mất sức lao động trên 81%; mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; là học sinh của các trường phổ thông dân tộc nội trú (kể cả dân tộc nội trú dân nuôi).

b) Đối tượng ưu tiên khi xét tuyển được quy định như sau:

Nhóm ưu tiên 1 (viết tắt là UT1) bao gồm:

- Đối tượng 01: thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

- Đối tượng 02: nguời lao động trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục ba (03) năm trở lên trong đó có ít nhất một (01) năm được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên; người lao động thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân hoặc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo;

- Đối tượng 03: con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của người có công giúp đỡ cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

- Đối tượng 04: người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Đối tượng 05: người có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu hải đảo.

Nhóm ưu tiên 2 (viết tắt là UT2) bao gồm:

- Đối tượng 06: người mồ côi không nơi nương tựa;

- Đối tượng 07: người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

- Đối tượng 08: người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập;

- Đối tượng 09: con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Đối tượng 10: người có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

Điểm ưu tiên theo đối tượng được quy định như sau:

- Điểm ưu tiên đối với nhóm UT1 là 2,0 điểm (hai điểm);

- Điểm ưu tiên đối với nhóm  UT2 là 1,0 điểm (một điểm).

Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.

2. Chính sách ưu tiên theo khu vực.

a) Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

- Khu vực 1 (Viết tắt là KV1) bao gồm: các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo và các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

- Khu vực 2 (viết tắt là KV2) bao gồm: các xã, thị trấn còn lại;

Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THCS, THPT ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong các năm học THCS, THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học ở các khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở khu vực này, nửa thời gian học ở khu vực khác thì được hưởng ưu tiên theo khu vực thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT.

Quy định này được áp dụng cho tất cả các thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT từ trước năm đăng ký dự tuyển sinh học nghề.

b) Điểm ưu tiên theo khu vực được quy định như sau:

- Điểm ưu tiên đối với KV1 là 1,0 điểm (một điểm);

- Điểm ưu tiên đối với KV2 là 0 điểm (không điểm);

Tất cả các điểm ưu tiên sẽ được cộng thêm vào điểm xét tuyển của học sinh trước khi tổ chức xét tuyển.

Điều 6. Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào

1. Đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;

2. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thời gian tuyển sinh

1. Trường tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều đợt tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu nhưng đảm bảo các đợt tuyển sinh sẽ kết thúc trước ngày 31/12/2020.

2. Nhà trường sẽ xây dựng lịch tuyển sinh cụ thể và công bố công khai cho thí sinh. Lịch tuyển sinh quy định cụ thể về thời gian đăng ký tuyển sinh, thời gian công bố kết quả xét tuyển, …. Của các đợt xét tuyển.

Điều 8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký Dự tuyển vào Giáo dục nghề nghiệp;

2. Sơ yếu lý lịch;

3. Bằng tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương (photo công chứng) – 02 bản;

4. Học bạ (photo công chứng);

5. Hộ khẩu (photo công chứng);

6. Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

7. Giấy khám sức khỏe;

8. 02 hình 4 x 6, 01 hình 2 x 3 mới nhất (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh sau hình);

9. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Điều 9. Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí tuyển sinh trung cấp là 50.000đ/ 1 thí sinh.

Điều 10. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

1. Về nhân lực

a) Hội đồng tuyển sinh (HĐTS):

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS. Thành phần HĐTS bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và các ủy viên.

- Chủ tịch HĐTS là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền; Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng Đào tạo; Ủy viên thường trực là Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Đào tạo; Các ủy viên gồm các Trưởng phòng, Trưởng khoa, giáo viên và nhân viên do Hiệu trưởng quyết định.

- Nhiệm vụ của HĐTS: Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn; Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh; Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định; Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Ban Thư ký:

- Chủ tịch HĐTS ra quyết định thành lập Ban Thư ký.

- Thành phần Ban Thư ký gồm Trưởng ban do Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên thường trực HĐTS kiêm nhiệm; Các ủy viên gồm chuyên viên các phòng.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển; Xử lý dữ liệu đăng ký xét tuyển; Cập nhật, công bố thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh; Dự kiến phương án trúng tuyển, trình HĐTS quyết định; Công bố kết quả tuyển sinh, lập danh sách thí sinh trúng tuyển; In, gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển; Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định; Đề xuất Chủ tịch HĐTS thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường cho phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế (nếu cần) theo đúng quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTS giao.

c) Các bộ phận giúp việc cho HĐTS gồm: Ban Cơ sở vật chất, Ban Thanh tra, các Tổ tư vấn, v.v… Cơ cấu, số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận giúp việc này do Chủ tịch HĐTS trường quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS.

2. Về cơ sở vật chất

- Để phục vụ công tác tuyển sinh, Chủ tịch HĐTS thành lập Ban Cơ sở vật chất có trách nhiệm giúp Chủ tịch HĐTS xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, v.v… phục vụ công tác tuyển sinh.

- Thành phần của Ban Cơ sở vật chất gồm một số cán bộ, viên chức các phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, v.v…

3. Về thông báo tuyển sinh

Chậm nhất cuối hai tháng trước khi bắt đầu tuyển sinh đợt 1, căn cứ thông tin tuyển sinh đã ban hành, Trường xây dựng và công bố rộng rãi thông báo tuyển sinh trên website và các phương tiện thông tin đại chúng cho thí sinh.

4. Về kế hoạch tuyển sinh

Chậm nhất hai tháng trước khi bắt đầu tuyển sinh đợt 1, Trường xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển sinh trong đó quy định cụ thể các nội dung gồm: thành phần, nhiệm vụ của HĐTS và các Ban giúp việc; nội dung, thời gian, phân công thực hiện các công việc; các công tác chuẩn bị; tài chính, v.v…

Điều 11. Xét điều kiện trúng tuyển

1. Căn cứ danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu từng ngành, nghề, trình độ đào tạo trong mỗi đợt xét, Ban Thư ký lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định.

2. Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy báo nhập học cho từng thí sinh trúng tuyển. Trong giấy báo nhập học có ghi cụ thể các thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, ngành trúng tuyển và những nội dung hướng dẫn cho thí sinh khi đăng ký nhập học.

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường ngay sau khi có kết quả xét tuyển.

4. Khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học, trường cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo quy định và tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của thí sinh so với các nội dung đã khai khi đăng ký xét tuyển. Nếu hồ sơ không hợp lệ, nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển và xem như thí sinh không đủ điều kiện nhập học.

Điều 12. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

1. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp những giấy tờ sau khi đến đăng ký nhập học.

a) Một (01) bản sao học bạ THPT hoặc bảng điểm học tập trình độ trung cấp đối với trình độ cao đẳng hoặc bản sao học bạ THCS/THPT đối với trình độ trung cấp;

b) Một (01) bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp đối với trình độ cao đẳng hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS/THPT đối với trình độ trung cấp (thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/THCS tạm thời);

c) Một (01) bản sao giấy khai sinh;

d) Một (01) bản sao hộ khẩu thường trú;

e) Một (01) giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế, phòng khám đa khoa (có đủ điều kiện theo quy định hiện hành) cấp trong khoảng thời gian không quá 6 tháng;

f) Một (01) bản photo CMND;

g) Ba (03) tấm hình 3x4 (chụp không quá 06 tháng).

2. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong giấy báo nhập học thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì Chủ tịch HĐTS sẽ xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khoá học kế tiếp sau.

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỔ CÁO VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 13. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo

1. Trong quá trình tuyển sinh, Chủ tịch HĐTS giao cho Ban Thanh tra tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐTS để có biện pháp xử lý.

2. Sau khi kết thúc tuyển sinh, Hiệu trưởng giao cho Phòng Đào tạo tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhập học của tất cả các thí sinh đã trúng tuyển nhập học vào trường. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng có biện pháp xác minh, xử lý.

3. Trong quá trình học sinh đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo về hồ sơ, kết quả tuyển sinh, Hiệu trưởng giao cho Phòng Đào tạo để kiểm tra hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh theo quy định.

Điều 14. Chế độ báo cáo, lưu trữ

1. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ theo đúng quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh; kết quả, hồ sơ tuyển sinh phải bảo quản, lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Luật lưu trữ.

 

 

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng

a) Các cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

b) Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.

2. Kỷ luật

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan./.

 

                                                                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                               Lê Văn Lương