Trường Trung Cấp Kinh tế Khánh Hòa chiêu sinh liên tục các lớp ngắn hạn

1750 24/05/2018 08:30 SA Quản trị viên

Trường Trung Cấp Kinh tế Khánh Hòa chiêu sinh liên tục các lớp ngắn hạn:

1/ Chứng chỉ Tin học (Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản): Học phí 300.000đ/ khóa học.

2/Chứng chỉ Tin học (Ứng dụng Công nghệ thông tin:  nâng cao): Học phí 500.000đ/khóa học.

3/ Chứng chỉ ngoại ngữ ( Anh văn A1): Học phí 1.500.000đ/ khóa học.

4/ Chứng chỉ Khai báo thuế: Học phí 500.000đồng/ khóa học.

5/ Chứng chỉ Thực hành Kế toán: Học phí 500.000đ/khóa học.

 

GHI DANH TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KHÁNH HÒA.

ĐỊA CHỈ: 79 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang.

Điện thoại: 02583.545.067  hoặc 0906.484.969 (gặp C. Hoài)