Thời Khóa biểu học nghề (Trung cấp) - Khóa 39

294 27/05/2024 10:05 SA ADMIN

Năm học 2023 - 2024

                  Học kỳ 2           - Tuần 16 ( 27/5/2024 - 01/6/2024)

                                            - Tuần 15 ( 20/5/2024 - 25/5/2024)

                                            - Tuần 14 (13/5/2024 - 18/5/2024)

                                            - Tuần 13 (6/5/2024 - 11/05/2024)

                                            - Tuần 12 (Lễ 30/4 - 01/5)

                                            - Tuần 11 (22/4/2024 - 28/4/2024)

                                            - Tuần 10 (15/4/2024 - 21/4/2024)

                                            - Tuần 9 (8/4/2024 - 14/4/2024)

                                            - Tuần 8 (01/4/2024 - 07/4/2024)

                                            - Tuần 7 (25/3/2024 - 31/3/2024)

                                            - Tuần 6 (18/3/2024 - 24/3/2024)