Thời Khóa biểu học nghề (Trung cấp) - Khóa 40

199 27/05/2024 10:07 SA ADMIN

Năm học 2023 - 2024 

                Học kỳ 2         - Tuần 16 (27/5/2024 - 01/6/2024)

                                        - Tuần 15 (20/5/2024 - 25/5/2024)

                                        - Tuần 14 (13/5/2024 - 18/5/2024)

                                        - Tuần 13 (từ 6/5/2024 - 11/5/2024)

                                        - Tuần 12 (Nghỉ lễ 34/4 - 01/5)

                                        - Tuần 11 (từ 22/4/2024 - 28/4/2024)

                                        - Tuần 10 (từ 15/4/2024 - 20/4/2024)

                                         - Tuần 9 (từ 08/4/2024 - 14/4/2024)

                                         - Tuần 8 (từ 01/4/2024 - 07/4/2024)

                                         - Tuần 7 (từ 25/3/2024 - 31/3/2024)

                                         - Tuần 6 (từ 18/3/2024 đến 24/3/2024)

LỚP 40K9

                        - Từ 06/5/2024 - 29/5/2024