NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DU LỊCH - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

177 15/09/2023 08:57 SA ADMIN

NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DU LỊCH

1. Mục tiêu chung:

- Thành thạo quy trình làm việc của một nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ buồng, phục vụ bàn, nhà hàng - khách sạn. Bước đầu làm quen với công tác quản lý của tổ trưởng, ca trưởng cũng như các hoạt động quản trị, điều hành khách sạn;

- Thực hiện được quy trình xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện hội nghị; quy trình xác định điểm, tuyến du lịch và xây dựng chương trình du lịch;

- Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật, rèn luyện thân thể và giáo dục đạo đức nghề nghiệp;

- Có chuyên môn vững vàng để từ đó đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh du lịch, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức

+ Có kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh;

+ Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp dịch vụ du lịch như hoạch định chiến lược, quản trị nhân sự,… cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định;

+ Biết được các hoạt động nghiệp vụ trong các doanh nghiệp du lịch như khách sạn, nhà hàng, lữ hành,…

Về kỹ năng

+ Phân tích được các chiến lược, chính sách phát triển doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp dịch vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch;

+ Tổ chức điều hành được một ca làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn;

+ Xử lí được các tình huống nghiệp vụ cơ bản trong nhà hàng, khách sạn và đón tiếp;

+ Thiết kế và điều hành được một Tour du lịch;

+ Tổ chức được một sự kiện với qui mô vừa và nhỏ;

+ Lập kế hoạch kinh doanh du lịch;

+ Giao tiếp tốt trong môi trường làm việc tập thể;

+ Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và giải quyết công việc.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo;

+ Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp;

+ Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản lý Kinh doanh - Du lịch, sinh viên:

- Làm việc trong lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh Du lịch;

- Làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành;

- Tổ chức Sự kiện và Hội nghị.

4. Nội dung chương trình

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

147

14

MH01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

4

2

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

22

2

MH05

Tin học

2

45

15

28

2

MH06

Tiếng Anh

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

37

840

330

464

46

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

14

330

157

153

20

MH07

Tiếng Anh chuyên ngành

3

60

30

26

4

MH08

Soạn thảo văn bản

1

30

13

15

2

MH09

Luật Kinh tế

1

30

15

13

2

MH10

Địa lý du lịch

2

45

22

21

2

MH11

Marketing căn bản

1

30

13

15

2

MH12

Kinh tế vi mô

2

45

14

29

2

MH13

Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch

3

60

35

21

4

MH14

Lý thuyết thống kê

1

30

15

13

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

23

510

173

311

26

MH15

Quản trị Doanh nghiệp

1

30

13

15

2

MH16

Quản trị Lễ tân

2

45

15

28

2

MH17

Kinh tế Du lịch

3

60

20

36

4

MH18

Hành vi người tiêu dùng

2

45

15

28

2

MĐ19

Nghiệp vụ Bàn

2

45

15

28

2

MĐ20

Nghiệp vụ Bar

2

45

15

28

2

MĐ21

Nghiệp vụ Buồng

2

45

15

28

2

MH22

Quản trị kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn

3

60

20

36

4

MH23

Quản trị sự kiện và hội nghị

2

45

15

28

2

MH24

Lập kế hoạch kinh doanh

2

45

15

28

2

MH25

Thiết kế và điều hành tour

2

45

15

28

2

III

Thực tập tốt nghiệp

8

320

0

320

0

MĐ26

Thực tập tốt nghiệp

8

320

0

320

0

Tổng cộng

57

1415

424

931

60